Büromuz inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlere ve gayrimenkul portföyü bulunan müvekkillerine gayrimenkul hukukunun etkileşim içerisinde olduğu ceza, idare ve vergi mevzuatı alanlarını da kapsayacak şekilde geniş kapsamlı hukuki hizmet vermektedir.

Bu bağlamda kira, satım, inşaat ve bağlı sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi süreçleri ile idari kurumlar nezdinde gerekli izin, devir ve tescil işlemlerinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

Uyuşmazlık çözümü alanındaki tecrübemiz ile kira, kat mülkiyeti, kentsel dönüşüm, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ve kamulaştırma başta olmak üzere gayrimenkul hukukuna yönelik ihtilafların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri veya dava süreci ile sonuçlandırılmasını sağlamaktayız.