Alacak takibi konusunda deneyimli avukat ve icra destek personeli ekibiyle büromuz, müvekkillerinin alacağına en masrafla hızlı bir biçimde kavuşmasını hedefler.

Başta sigorta şirketleri olmak üzere müvekkillerinin ticari alacaklarına ilişkin yasal takip öncesi süreç yönetimi hizmeti de veren büromuz, alacaklı ile borçlunun arasında iletişim ve uzlaşma sağlanmasının en etkin çözüm yöntemi olduğu bilincindedir.

İcra İflas Kanunu’nda yapılan güncel tarihli değişiklikler ile şirketlerinin borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda önemli bir hukuki kurum haline gelen konkordato sürecine ilişkin de hukuki danışmanlık ve yasal sürecin takibi hizmetleri vermekteyiz.