Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket müvekkillerimize ticari faaliyetleri süresince hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticari şirketlerin faaliyet süresi boyunca gerekli yönetimsel kararların mevzuata uygun bir biçimde alınması, risk ve ihtiyaçların tespiti, sözleşme hazırlama ve müzakere süreçlerinin yönetilmesi temel hizmetlerimizdir. 

Bununla birlikte Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere şirketlerin güncel mevzuat değişikliklerine uyumu için gerekli danışmanlık hizmetlerini de yerine getirmekteyiz.